අඩි 40 LED තටාක ආලෝකය

අපි සෑම වසරකම කැබිනට් ගොඩක් නිෂ්පාදනය කරනවා.මෙය අපි වැඩි කලකට පෙර නිකුත් කළ අඩි 40 ක බහාලුම් කැබිනට්ටුවකි.වඩා වැඩි පිරිසක් සමඟ අපට සමුපකාර සබඳතා ඇත

රටවල් 100 ක් සහ යුරෝපය, ඇමරිකාව, මැද පෙරදිග සහ ආසියාවේ පාරිභෝගිකයින් විසින් පුළුල් ලෙස පිළිගෙන ඇත.

02 03 04


පසු කාලය: පෙබරවාරි-02-2023